Projektų rengimas

Projektų rengimas ES paramai gauti

Rengiant projektą svarbu atidžiai įsigilinti į verslo ar nevyriausybinės organizacijos galimybes ir poreikius bei suvokti, kokią problemą norime išspręsti. Tada reikia pasirinkti tinkamiausią būdą problemai spręsti ir tinkamiausią finansavimo šaltinį (paskola iš banko, ES fondų parama ar savo lėšos).

Tad projektas, kurį mes pasiryžę jums padėti suskurti, bus:

 • naudingas jūsų organizacijai;
 • realus įgyvendinti
 • ekonomiškai pagrįstas

 

Rengiant projektus paramai gauti, mes:

 • Konsultuojame,

padedame įvertinti Jūsų galimybes, padedame pasirinkti finansavimo priemonę, konsultuojame formuluojat idėją, ją tikslinant, teikiame informaciją apie ES paramos gavimo galimybes, reikalavimus projektams, padedame atrinkti tinkamiausias veiklas, įvertiname idėjos atitikimą ES struktūrinių fondų programos strategijoms.

 • Parengiame:

verslo planą

investicijų galimybių studijas

projekto paraišką, atliekant ekonominį, finansinį, dalykinį projekto pagrindimą, paruošiant įgyvendinimo grafiką, paskirstant projekto dalyvių atsakomybes, sudarant projekto biudžetą

 • Dalyvaujame paraiškų vertinimo procese,

dalyvaujame komunikacijos su finansuojančia institucija procese

Paslaugos terminai: paraiškos paramai gauti parengiamos per 1-2 mėn.

Galimos finansavimo sritys

ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms

ES parama mokymams

ES parama verslui

ES parama aplinkosaugai

ES parama aplinkosaugai

ES parama kaimui ir regioninei plėtrai

Projekto rengimo etapai:

 • Idėja ir jos įvertinimas
 • Projekto tikslų ir uždavinių formulavimas
 • Investicijų poreikio įvertinimas
 • Finansavimo šaltinių atranka
 • Idėjos, tikslų ir uždavinių tikslinimas drauge su užsakovu
 • Projekto biudžeto, veiksmų plano formavimas
 • Projekto paraiškos derinimas.