Konsultacijos

 • Verslui
  • finansų, personalo, gamybos veiklos valdymas ir optimizavimas
  • veiklos efektyvumo didinimas
  • sprendimo priėmimo įrankių pasirinkimas
  • IT įrankių pasirinkimas
  • strateginis valdymas
  • veiklos stebėjimas (rodikliai ir veiklos vertinimas)
  • duomenų kaupimas ir analizė naujiems verslo sprendimų gerinimas
  • procesų gerinimas
  • organizacinės struktūros optimalus pasirinkimas
 • Organizacijos projektų valdymo brandos metodikos diegimas (OPM3)
 • Projektų valdymo paslaugos
 • Projektų portfelio analitika ir valdymas
 • Gerosios projektų valdymo praktikos diegimas
 • Įgyvendintų projektų analizė ir įžvalgos